Gyu-Niiku Hà Nội

Gyu-Niiku TP Hồ Chí Minh

Thời gian

Mở cửa

THỨ 2 - THỨ 6

Từ 11:00 – 15:00 (Bữa trưa)
17:00 – 22:00 (Bữa tối)

THỨ 7 - CHỦ NHẬT

Từ 10:00 – 15:00 (Bữa trưa)
17:00 – 22:00 (Bữa tối)

1900 633 026

Liên hệ

Đặt bàn